top of page

Nordic VR Forum  2022 |   November 1st

Day 1

The presentations on Day 1 will be given in NORWEGIAN LANGUAGE

08:30

Registrering, digital plattform og stands åpner, kaffe og te

Åpning

09:00

Multisalen

Intro til VR/AR/XR - Workshop

09:30

Kort pause, kaffe, mingling fysisk og digitalt

Kaffe og mingling

09:45

Keith Mellingen, Cluster Manager for VRINN

Velkommen og åpning

09:50

Ingrid Busterud, daglig leder for HelseINN

Praktisk informasjon

from 08:30 to 09:55

Introduksjon

09:55

Marthe Dyrud / VilMer

VR skaper gode øyeblikk og unike opplevelser – også for eldre!

10:10

Ulrika Larsson / Nordlandssykehuset Bodø , Viktor Munch Akse / Fornix

Persontilpasset bruk av VR i eksponeringsterapi ved angstlidelser

10:30

Anita Barsnes / Klinikk psykisk helse for barn og unge, Haukeland Universitetssjukehus

VR-assistert terapi for ungdom med psykose

10:45

Kaffe og mingling

from 09:55 to 11:00

DEL 1: Mental helse

11:00

Erlend Thorup / St Olavs Hospital HF, Ingeborg Kristoffersen / Attensi AS og Gøril Storrø / EGGS Design

Innovasjonspartnerskap – VR som simuleringsverktøy i psykisk helse

11:15

Mathias Tangen Leganger / SnowXR, Hanna Hestnes Kaald /Vestre Viken HF

Virtuelt skadested i ambulansetjenesten

11:30

Pitching

12:00 - 13:00

Lunsj, mingling, besøke stands

Lunsj

13:00

Elin Teigen/USHT Troms og Finnmark, Håvard Snarby / Connect the dots AS

Hvordan sikre bærekraftig VR tjeneste i rutinedrift

13:15

Marianne Hoff og Jørghild Jensen / VID vitenskapelige høyskole

Sykepleieres erfaringer med å bruke VR i opplæring ved truende adferd hos pasienter på sykehus

13:30

Else Britt Bruset / Oslomet

Utvikling og implementering av ferdighetstrening i VR for ergoterapeututdanning

13:45

Kaffe og mingling

from 11:00 to 14:00

DEL 2: Trening og utdanning 

14.00 - 15.00

Hovedsalen - Making View / Fynd Reality

Hva skal til for å lykkes med VR?

14.00 - 15:00

Multisal - SIMInnlandet og Stavanger Universitetssjukehus

VR simulering

15:00


Kaffe og mingling

15:15

Paneldebatt: "Funker det?"

15:45

Ingrid Busterud

Oppsummering og veien videre

15:50 - 17:30

Kulturhuset

Mingling og tapas fra Satelitten

18:00 - 21:00

PARK gründer- og næringshus

Oppmøte på Park med pølser og drinker

from 14:00 to 21:00

DEL 3: Workshop / Paneldebatt / Mingling

bottom of page