Nordic VR Forum  2022 |   November 1st

Day 1

The overall topic of the conference is “immersive learning technologies” – specifically we focus on the four topics VR in Learning & Training, Storytelling, Health Care and Technical Development. Program for 2022 is yet to be announced!

 

The presentations on Day 1 will be given in NORWEGIAN LANGUAGE

09:00

Registrations opens, digital event platform opens, coffee, tea and snack stands open

Opening

09:15

Håkon Garfors, Helse Vest IKT

Basic introduction course to VR, AR and XR

09:45

Coffee & mingling

10:00

Keith Mellingen, Cluster Manager for VRINN

Official opening speech

10:05

Ingrid Busterud, daglig leder for HelseINN

Praktisk informasjon

from 09:00 to 10:40

Introduction  

10:10

Sigbjørn Litleskare fra HINN, Elena. Brambilla fra USN og Sigrid Kollstrøm fra SI

Virtuell natur: VR som helsefremmende strategi

10:25

Per Kristian Orset & Monica Arnesen, VIDOC

VR for økt livskvalitet blant eldre og demente

10:40

Coffee and mingling

from 10:10 to 10:40

Part 1: Health & Well-being

10:55

Viktor Akse & Markus Haraldseid, Fornix VR

VR i behandling av sosial angst

11:10

Kjell-Inge Gjesdal, NordicCAD

Hvordan kan dyplæringsalgoritmer gi AR/VR betydning innen radiologi og kirurgi

11:25

Truls Johansen, Sunnaas Sykehus

Øke det vitenskaplige grunnlaget for bruk av VR i rehabilitering; intergrasjon mellom forskning og klinikk

11:40 - 13:00

Coffee, mingling and stand visiting.

Lunch

12:00

Pitching session live in Kulturhuset at “Multisalen”.

Elevator Pitch

13:00

Kim Lien, Nordic Neurotech

Mental helse møter virtuell virkelighet

13:15

Mats Johannessen, Sykehuset Østfold

VR og synsrehabiliterende virkning for pasienter med synsforstyrrelser

13:30

Coffee and mingling

from 10:55 to 13:30

Part 2: Treatment & Rehabilitation

13:45

Jørn Sibeko, Epilepsiforbundet; Fam Viviann Bekkengen, UiO-student, Bjørn-Morten Nerland, Stargate Media

VR som opplæringsverktøy for å bedre forståelsen for epileptiske anfall

14:00

Ole Olsen, Skillup

Treningsmodul for akuttmottak i VR: Teamtrening og forberedelser på mottak av kritisk skadde pasienter

14:15

Arve Aasmundseth, Real Training

VR branntrening for helsepersonell. Bærekraftig og kosteffektivt med høyt læringsutbytte

14:30

Coffee and mingling

14:45

Tord Hettervik Frøland, HVL

Blodprøvetakingsprosedyren: Spillbasert læring i autentiske virtuelle miljø

15:00

Lucie Furulund & Frank Martinsen, HINN

Et virtuelt medisinrom – en virkelighetsnær læringsarena

15:15

Vi samler et spennende panel for å løfte problematikken rundt hvordan det private og offentlige kan samarbeide rundt bruk av VR og tilstøtende teknologier innenfor helse. Hvordan utvikler man løsninger som er nyttige og blir nyttiggjort? I panelet møter du Kjersti Granaasen fra NHO/Leverandørutviklingsprogrammet, Håkon Garfors fra Helse Vest IKT, Elise Kolås fra Sykehuset Innlandet, Arve Aasmundseth fra Real Training AS, og Knut Henrik Aas fra Fynd Reality AS»

Paneldebatt

15:40

Wrap up

15:45

Coffee and mingling

16:30

End

from 13:45 to 15:15

Part 3: Training and education