top of page

Nordic VR Forum  2023 |   November 15th

Day 1

The program for the Nordic VR Forum will be available soon! Stay tuned for updates, as we'll be sharing more information about the speakers, sessions, and other activities. We can't wait to share our plans with you and make this year's event the best one yet!

08:30

Registrering, digital plattform og stands åpner, kaffe og te

Åpning

09:00

Multisalen

Intro til VR/AR/XR - Workshop

09:30

Kort pause, kaffe, mingling fysisk og digitalt

Kaffe og mingling

09:45

Keith Mellingen, Cluster Manager for VRINN

Velkommen og åpning

09:50

Ingrid Busterud, daglig leder for HelseINN

Praktisk informasjon

from 08:30 to 09:55

Introduksjon

09:55

Marthe Dyrud / VilMer

VR skaper gode øyeblikk og unike opplevelser – også for eldre!

10:10

Ulrika Larsson / Nordlandssykehuset Bodø , Viktor Munch Akse / Fornix

Persontilpasset bruk av VR i eksponeringsterapi ved angstlidelser

10:30

Anita Barsnes / Klinikk psykisk helse for barn og unge, Haukeland Universitetssjukehus

VR-assistert terapi for ungdom med psykose

10:45

Kaffe og mingling

from 09:55 to 11:00

DEL 1: Mental helse

11:00

Erlend Thorup / St Olavs Hospital HF, Ingeborg Kristoffersen / Attensi AS og Gøril Storrø / EGGS Design

Innovasjonspartnerskap – VR som simuleringsverktøy i psykisk helse

11:15

Mathias Tangen Leganger / SnowXR, Hanna Hestnes Kaald /Vestre Viken HF

Virtuelt skadested i ambulansetjenesten

11:30

Pitching

12:00 - 13:00

Lunsj, mingling, besøke stands

Lunsj

13:00

Elin Teigen/USHT Troms og Finnmark, Håvard Snarby / Connect the dots AS

Hvordan sikre bærekraftig VR tjeneste i rutinedrift

13:15

Marianne Hoff og Jørghild Jensen / VID vitenskapelige høyskole

Sykepleieres erfaringer med å bruke VR i opplæring ved truende adferd hos pasienter på sykehus

13:30

Else Britt Bruset / Oslomet

Utvikling og implementering av ferdighetstrening i VR for ergoterapeututdanning

13:45

Kaffe og mingling

from 11:00 to 14:00

DEL 2: Trening og utdanning 

14.00 - 15.00

Hovedsalen - Making View / Fynd Reality

Hva skal til for å lykkes med VR?

14.00 - 15:00

Multisal - SIMInnlandet og Stavanger Universitetssjukehus

VR simulering

15:00


Kaffe og mingling

15:15

Paneldebatt: "Funker det?"

15:45

Ingrid Busterud

Oppsummering og veien videre

15:50 - 17:30

Kulturhuset

Mingling og tapas fra Satelitten

18:00 - 21:00

PARK gründer- og næringshus

Oppmøte på Park med pølser og drinker

from 14:00 to 21:00

DEL 3: Workshop / Paneldebatt / Mingling

bottom of page